Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 1  Základy práce se vzorci a funkcemi v MS Excelu

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excel již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

  • umět vytvářet vzorce i používat základní funkce pro výpočty,
  • znát rizika při kopírování vzorců a řešit je pomocí absolutních a smíšených adres,
  • dokázat použít jednodušší složené funkce.

Obsah kurzu

  • sjednocení pojmového aparátu,
  • tvorbu „jednoduchých“ vzorců,
  • použití základních funkcí ve výpočtech,
  • práci s absolutními, relativními a smíšenými adresami ve vzorcích,
  • vkládání bloku vzorců,
  • složené funkce,
  • procvičení na příkladech.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč