Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 2  Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excel již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci, a dokáží pracovat se vzorci a funkcemi, včetně práce s relativními a smíšenými adresami.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

 • vědět, kdy je vhodné použít maticové vzorce a umět je používat,
 • dokázat vyhodnocovat složitější podmínky pomocí funkce když a logických funkcí (složené funkce),
 • znát statistické funkce provádějících výpočty za stanovených podmínek,
 • umět efektivně pracovat s více listy v sešitě při výpočtech,
 • psát přehledné vzorce s využitím názvu buněk a polí.

Obsah kurzu

 • maticové vzorce
 • podmíněné výpočty (funkce „když“, logické funkce)
 • složené funkce
 • statistické funkce pro výpočet součtu, počtu, průměru za stanovených podmínek
 • pracovat s více listy sešitu najednou
 • názvy buněk a polí a jejich použití ve vzorcích

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč