Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 3  Další funkce, kontrola a hledání chyb ve vzorcích

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří MS Excelem již běžně používají, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci, a dokáží pracovat se vzorci a funkcemi, včetně práce s relativními a smíšenými adresami, znají funkce „když“ a logické funkce a dokáží pracovat se složenými funkcemi.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

  • vědět, k čemu slouží funkce pro práci s textem a umět je použít v praxi,
  • vědět, k čemu slouží funkce pro práci s daty a časy a umět je použít v praxi,
  • znát chybová hlášení MS Excelu umět využít aparát MS Excelu pro vyhledávání chyb ve vzorcích,
  • dokázat skrýt v případě potřeby vzorce či listy sešitu.

Obsah kurzu

  • funkce pro práci s textem
  • funkce pro práci s daty a časy
  • chybová hlášení MS Excelu
  • kontrola vzorců a aparát MS Excelu pro vyhledávání chyb
  • skrývání vzorců a listů
  • práce na složitějších příkladech

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč