Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 4  Kontingenční tabulky

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excelem již běžně pracují na střední uživatelské úrovni (dokáží pracovat se vzorci a funkcemi, včetně práce s relativními a smíšenými adresami) a chtějí se naučit vytvářet efektivně přehledy ze svých dat.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

 • umět vytvořit kontingenční tabulku podle zadaných kritérií s vypočítanými požadovanými údaji,
 • dokázat upravovat kontingenční tabulky,
 • umět vytvořit jednoduchý kontingenční graf,
 • dokázat použít získané znalosti a dovednosti na konkrétním příkladu.

Obsah kurzu

 • seznámení s pojmem kontingenční tabulka
 • práce s kontingenčními tabulkami
  • seskupování dat dle různých kritérií jednodnoúrovňových i víceúrovňových
  • vypočítání hodnot podle vytvořených kategorií (podle kritérií)
  • formátování polí
  • zobrazení podrobností (hloubková analýza)
  • počítané pole
  • počítaná položka
  • průřezy a jejich připojení k více kontingenčním tabulkám
  • slučování dat
  • kontingenční tabulka a graf
 • souvislý příklad

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč