Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 5 – Netradiční grafy

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excel již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zpřehlednění nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

 • znát pravidla pro tvorbu grafů, vědět, co vše je třeba zohlednit,
 • umět upravit automaticky vytvořené MS Excelem,
 • vytvářet speciální grafy, které nejsou přímo v nabídce MS Excelu,
 • využívat minigrafy pro zpřehlednění tabulek,
 • znát analytické nástroje MS Excelu a umět je v grafech využít.

Obsah kurzu

 • základní pravidla pro tvorbu grafů
 • vytvoření standardních grafů a možnosti jejich úprav
  • práce s osami
  • nastavení řad
  • změna pořadí řad
  • práce s mřížkami
  • nastavení popisu řad odkazem na konkrétní buňku
  • nastavení prostorových grafů
 • kouzlení (či manipulace) s grafy
 • vytváření grafů s úpravou vstupních dat
 • minigrafy
 • použití analytických nástrojů MS Excelu
  • zobrazení trendů
  • vynášecí čáry
  • spojnice extrémů
 • sloupce vzestupu a poklesu

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč