Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé 6 – Práce s rozsáhlými tabulkami

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excelem již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci, a dokáží pracovat se vzorci a funkcemi, včetně práce s relativními a smíšenými adresami.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat vykládaný aparát MS Excelu pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

  • dokázat vyhledat v tabulce údaje neodpovídající požadovaným kritériím,
  • umět nastavit tabulku tak, aby do ní šly zadávat pouze hodnoty odpovídající požadovaným kritériím,
  • umět v tabulce vyhledat a zkopírovat data podle kritérií pomocí rozšířeného filtru a vyhledávacích funkcí,
  • znát databázové funkce a umět je používat pro výpočty s kritérii v kriteriálních tabulkách.

Obsah kurzu

  • ověření dat
  • podmíněné formátování
  • vyhledávací funkce
  • kriteriální tabulky, rozšířený filtr
  • databázové funkce
  • příklady

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč