Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel pro pokročilé – šestidílný cyklus

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří využívají MS Excel, ale pouze na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat MS Excel pro zjednodušení a zrychlení své práce, např. zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží, i příprava podkladů pro žáky a studenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka kromě základních uživatelských dovedností:

 • dokázat efektivně a spolehlivě pracovat se vzorci a funkcemi, včetně složených,
 • zefektivnit vyhodnocování údajů v tabulkách pomocí kontingenčních tabulek,
 • umět vytvářet přehledné grafy,
 • dokázat se orientovat v rozsáhlé tabulce s využitím nástrojů MS Excelu.

Obsah kurzu

 • Základy práce se vzorci a funkcemi – 4 vyučovací hodiny
  • sjednocení pojmové aparátu
  • tvorbu „jednoduchých“ vzorců
  • použití základních funkcí ve výpočtech
  • práci s absolutními, relativními a smíšenými adresami ve vzorcích
  • vkládání bloku vzorců
  • složené funkce
  • procvičení na příkladech
 • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce – 4 vyučovací hodiny
  • maticové vzorce
  • podmíněné výpočty (funkce „když“, logické funkce)
  • složené funkce
  • statistické funkce pro výpočet součtu, počtu, průměru za stanovených podmínek.
  • pracovat s více listy sešitu najednou.
  • názvy buněk a polí a jejich použití ve vzorcích
 • Další funkce, kontrola a hledání chyb ve vzorcích – 4 vyučovací hodiny
  • funkce pro práci s textem
  • funkce pro práci s daty a časy
  • chybová hlášení MS Excelu
  • kontrola vzorců a aparát MS Excelu pro vyhledávání chyb
  • skrývání vzorců a listů
  • práce na složitějších příkladech
 • Kontingenční tabulky – 4 vyučovací hodiny
  • seznámení s pojmem kontingenční tabulka
  • práce s kontingenční tabulkou
   • seskupování dat dle různých kritérií jednoúrovňových i víceúrovňových
   • vypočítání hodnot podle vytvořených kategorií (podle kritérií)
   • formátování polí
   • zobrazení podrobností (hloubková analýza)
   • počítané pole
   • počítaná položka
   • průřezy a jejich připojení k více kontingenčním tabulkám
   • slučování dat
   • kontingenční tabulka a graf
  • souvislý příklad
 • Netradiční grafy – 4 vyučovací hodiny
  • základní pravidla pro tvorbu grafů
  • vytvoření standardních grafů a možnosti jejich úprav
   • práce s osami
   • nastavení řad
   • změna pořadí řad
   • práce s mřížkami
   • nastavení popisu řad odkazem na konkrétní buňku
   • nastavení prostorových grafů
  • kouzlení (či manipulace) s grafy
  • vytváření grafů s úpravou vstupních dat
  • minigrafy
  • použití analytických nástrojů MS Excelu
 • Práce s rozsáhlými tabulkami – 4 vyučovací hodiny
  • ověření dat
  • podmíněné formátování
  • vyhledávací funkce
  • kriteriální tabulky, rozšířený filtr
  • databázové funkce
  • příklady

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu je 24 hodin  6 částí po 4 hodinách.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

4.500 Kč