Chcete pracovat jako

  • ředitel v mezinárodní společnosti?
  • konzultant v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů?
  • ředitel zahraničního zastoupení české firmy?
  • specialista v oblasti obchodní politiky institucí EU?
  • nebo si chcete založit a vést vlastní firmu?

I na těchto pozicích najdete naše absolventy specializace 

Management v mezinárodním podnikání

 

„Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním.“ John C. Maxwell, přední mezinárodní odborník v oblasti vedení lidí

Vedení lidí je pro někoho nedosažitelným cílem, a pro jiného činností tak přirozenou, jako dýchání. S námi získáte dovednosti manažera, a zároveň budete rozumět mezinárodním aspektům, které souvisejí s řízením a činností podniku. Budete se bezpečně pohybovat v prostředí mezinárodních ekonomických vztahů, mezinárodních obchodních operací a mezinárodního práva. Stanete se specialistou na hlubší analýzu a souvislosti v činnosti mezinárodních ekonomických organizací. Pochopíte úlohu a fungování evropských strukturálních fondů včetně jejich významu pro praxi.

Prohloubíte a rozšíříte si teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Seznámíte se se soudobými poznatky oboru, které jsou nezbytné pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu. Budete zpracovávat a obhajovat seminární práce a projektové studie, získáte zkušenosti při řešení případových studií a budete mít možnost se zapojit do zajímavých manažerských her.

Další informace o oboru

Cíl oboru a profil absolventa
Vzorový plán studia
Státní závěrečná zkouška
Diplomová práce

Jak bude studium probíhat?

Čtěte dál.