Chcete pracovat jako

 
  • ředitel výrobního podniku?
  • ředitel úseku strategického řízení telekomunikační společnosti?
  • personální ředitel ve významné státní instituci?
  • provozní manažer farmaceutické firmy?
  • specialista smluvních vztahů v energetické společnosti?

I na těchto pozicích najdete naše absolventy specializace 
Strategický management.

„BUDOUCNOST PATŘÍ LIDEM, KTEŘÍ VIDÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘED TÍM, NEŽ JE VIDÍ OSTATNÍ.“ Theodore Levitt, americký ekonom

V průběhu studia tohoto oboru z vás uděláme odborníky v oblasti strategického a operativního řízení organizací. Budete rozumět inovačním přístupům a procesům internacionalizace podnikání ve světové ekonomice, která se stále více globalizuje, a zvládnete problematiku projektového managementu a řízení lidských zdrojů.

Prohloubíte a rozšíříte si teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Seznámíte se se soudobými poznatky oboru, které jsou nezbytné pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu. Budete zpracovávat a obhajovat seminární práce a projektové studie, získáte zkušenosti při řešení případových studií a budete mít možnost se zapojit do zajímavých manažerských her.

Další informace o oboru

Cíl oboru a profil absolventa
Vzorový plán studia
Státní závěrečná zkouška
Diplomová práce

Jak bude studium probíhat?

Čtěte dál.