Co bude následovat po přihlášení ke studiu?

Uchazeči z řad absolventů bakalářského studia na SVŠES jsou přijímáni bez přijímacího pohovoru. Absolventi jiných vysokých škol – shodných nebo příbuzných oborů – jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru. Těmto zájemcům o studium mohou být určeny vybrané doplňkové předměty v rozsahu bakalářského studijního programu SVŠES tak, aby nejpozději do konce prvního ročníku došlo k vyrovnání výchozí pozice ve znalostech a dovednostech všech studentů zapsaných do navazujícího magisterského studia.

Obsah přijímacího pohovoru

 • seznámit se s představami studenta o oboru, který chce studovat a o jeho budoucím uplatnění
 • vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia
 • projednání obsahu uzavírané Smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu

Uzavřete Smlouvu o poskytnutí vzdělání

Před zahájením studia se uzavírá Smlouvu o poskytnutí vzdělání za úplatu. K jejímu podpisu si můžete přivést i další osobu či právníka. Po podpisu smlouvy uhradíte školné za první semestr. Školné se platí vždy před zahájením semestru a to hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet školy.

Stanete se členem naší akademické obce

Členem naší akademické obce – studentem – se stanete v den uzavření Smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

Co získáte jako student okamžitě

 • možnost účastnit se velkého počtu prezenčních výukových hodin
 • erudované vyučující a výuku provázanou s praxí
 • kvalitní jazykovou přípravu
 • možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus
 • navážete nová přátelství s dalšími studenty a nové kontakty
 • přístup k e-learningovým kurzům
 • celodenní přístup k počítačům a wi-fi síti
 • služby informačního centra
 • a mnoho dalšího

Bližší informace o navazujícím magisterském studiu.