Ing. Alena Dobrotová a Ing. Alena Halušková

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2011 navštívily naši školu dvě kolegyně z Referátu pro mezinárodní vztahy z Ekonomické fakulty University Mateja Bela v Banské Bystrici.

Ing. Alena Dobrotová má na starosti mobility učitelů (incoming, outgoing), zahraničních lektorů, smluvní vztahy (bilateralní, rámcové smlouvy), zpracování zahraničních pracovních cest v systemu SAP Sofia.

Ing. Alena Halušková má na starosti mobility studentů (outgoing, incoming), studium a stáže. Také zabezpečuje zpracovaní agendy týkající  se sociálních a motivačních stipendií.

Fotografie a informace o Referátu zahraničních vztahů Ekonomické fakulty University Mateja Bela:
https://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=27

U paní rektorky Na katedře matematiky a informačních technologií
U paní rektory Na katedře matematiky a informačních technologií