Významná návštěva z partnerské školy Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa

Na začátku nového akademického roku přijedou na návštěvu k nám:

  • Dr. Tadeusz Dziekan, rektor školy,
  • Zbigniew Szczepanczyk, M.A., ředitel školy a koordinátor programu Erasmus,
  • prof. Marek Pawełczyk, děkan  pro informatiku, který kromě rodné polštiny, běloruštiny, ukrajinštiny, ruštiny a angličtiny, mluví plynně slovensky a studoval na Vysoké škole dopravní v Žilině.

Vážené hosty zaujaly naše e-learningovými kurzy a zajímali se o naše zkušenosti s jejich tvorbou, zaváděním do výuky a tutorováním. Jejich návštěva se uskutečnila ve dnech 19. 9. 2011 až 23. 9. 2011.

Krátce o partnerské škole. Partnerská škola v Kielcach patří ke školám, se kterými máme v současnosti nejintenzivnější spolupráci.

Škola, která nese jméno významného polského ekonoma. prof Edwarda Lipiňskiego, patří k největším, nejúspěšnějším a nejprestižnějším nestátním školám v Polsku. Má přes 6 000 studentů. Kromě magisterského studia práva a bakalářských ekonomických oborů nabízí i další typy studia.

Škola je laureátem mnoha celostátních cen. Má mnoho zahraničních kontaktů a je zapojena do několika evropských projektů. Mnohé již úspěšně dokončila.

Studenti z Polska u nás. V letním semestru minulého akademického roku studovali v rámci programu Erasmus tři studenti této školy u nás v Praze.

Naši vyučující hostovali v Polsku. V týdnu od 12. 9. 2011 do 16. 9. 2011 byli na výukovém pobytu v Kielcach dva pedagogové naší školy – Ing. Lenka Fulínová a RNDr. VladimírPřech.

Další informace o partnerské škole: https://www.wseip.edu.pl/

Naši hosté projevovali velký zájem o naše zkušenosti se zaváděním e-learningu.