Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vnitřní předpisy Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Další předpisy SVŠES

  • Směrnice rektorky SR-01/2015 Řízení předpsů -  PDF verze
  • Směrnice rektorky SR-02/2015 Organizační řád - PDF verze
  • Směrnice rektorky SR-03/2015 Organizace odborné praxe - PDF verze
  • Směrnice rektorky SR-04/2015 bakalářské a diplomové práce
  • Směrnice rektorky SR-05/2015 Bezpečnostní politika - PDF verze
  • Směrnice kvestora SK-01/2015 Spisový a skartační řád - PDF verze

Platné říkazy rektorky, prorektora a kvestora

  • Příkaz rektorky PR-01/2017 Přijímání uchazečů pro AR 2017/2018 - PDF verze
  • Příkaz rektorky PR-02/2017 Uzavírání smluv o poskytnutí vzdělání (studia za úplatu) pro AR 2017/2018 - PDF verze
  • Příkaz rektorky PR-04/2017 Poplatky spojené se studiem v AR 2017/18 - PDF verze
  • Příkaz rektorky PR-05/2017 Státní závěrečné zkoušky konané v zimním semestru AR 2017/2018 - PDF verze

Zákon o vysokých školách