Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením

Program konference

8:30 až 9:00

registrace

9:00

slavnostní zahájení
konferenci zahájí rektorka SVŠES Ing. Lucie Marková

9:20

Zkušenosti z projektu E-learningové kurzy z úèetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením
Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála

1. blok  

Lidé s postižením ve společnosti
moderuje RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. 

9:35

Co víme o lidech se zdravotním postižením
Jaroslav Winter

9:55

Osobnost jedince s postižením a patopsychologie postižení
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

10:15

The Barriers to Employment for People with Disabilities
prof. Dr.hab.oec. Marga Živitere

10:35 až 11:10

přestávka, občerstvení

2. blok  

Vzdělávání postižených a e-learning
moderuje doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

11:10

Studium bez bariér aneb Systemizace studia se specifickými požadavky
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.

11:30

Ekonomika vzdělávání žákù se speciálními vzdělávacími potřebami
Ing. Radka Pešková, Ph.D.

11:45

Špecifiká aplikácie IKT s postihnutým žiakom v inkluzívnom školskom prostredí
PaedDr. Veronika Gabaňová, PaedDr. Barbora Kováčová, Ph.D.

12:00

Zkušenosti s tvorbou a tutorováním kurzu Daňová evidence
Ing. Lenka Fulínová

12:15

Zkušenosti z pilotního běhu vzdìlávání zdravotnì postižených s využitím e-learningu
Ing. Eva Holínská

12:30

Zkušenosti s přípravou e-learningového kurzu pro zájemce z řad osob s handicapem a možnosti výuky sluchově postižených
Ing. Eva Chmátalová, CSc.

12:45 až 13:30

přestávka, občerstvení

3. blok 

E-learning a IT v dalším vzdělávání
moderuje Ing. Jan Hán, Ph.D.

13:30

E-learning in Life Long Education
Spec. Cem Iik

13:45

Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu
Ing. Jitka Vlčková

14:00

Prezentácia výsledkov projektu zameraného na tvorbu elektronických učebných materiálov
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PaedDr. Ján Záhorec

14:15

Zamyšlení nad úlohou e-learningu při výuce práva
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

14:30

E-learningové kurzy v dalším vzdělávání na SVŠES
Ing. Milan Hála, Mgr. Jarmila Helmanová, Mgr. Věra Hudečková

14:45

Onlinelearning – studium odkudkoli, kdykoli
Mgr. Hana Urbanová

15:00

Ukončení konference