Novinky

01.09.2016 09:47
Zveme Vás na seminář Typologie osobnosti MBTI. Seminář je vhodný pro pracovníky v HR, manažery, pedagogy a ty, kteří by třeba jen rádi zlepšili vztahy na pracovištích či v rodinách. Další informace a přihlašovací formulář naleznete zde.
30.08.2016 13:17
Nabízíme veřejnosti i studentům kurz určený všem, kdo používající německý jazyk nejenom v manažerských pozicích, ale i všem komunikujícím německy ve svém profesním životě. Bližší informace
10.05.2016 10:49
Zveme všechny zájemce na pokračování cyklu bezplatných přednášek na zajímavá témata: 24. 5. Nekalé praktiky v marketingu 16. 6. Bezúplatné příjmy z pohledu zákona o daních z příjmů 30. 6. Psychologický význam barev a jejich využití v reklamě Bližší informace zde
26.04.2016 12:35
K další přednášce z přednáškového cyklu přijal naše pozvání pan Mgr. Martin Jelínek, pracovník střediska Probační a mediační služby. Přednáška proběhne v pondělí 2. 5. 2016 od 15:30 v aule SVŠES.
14.04.2016 13:27
Srdečně Vás zveme na panelovou diskuzi na téma "MĚNOVÁ POLITIKA ČNB V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE" s vrchním ředitelem a členem Bankovní rady ČNB Ing. Jiřím Rusnokem, která se koná ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 15:30 v aule školy.
29.03.2016 13:37
Zveme všechny zájemce, především středoškolskou mládež, na bezplatné přednášky na témata, která by vás mohla zajímat: 5. 4. Psychologie reklamy, co je zakázáno a co je povoleno 12. 4. MBTI testy osobnosti a jejich užití v praxi 13. 4. Nekalé praktiky v marketingu Bližší informace...
23.02.2016 08:00
Ve středu 6. 4. 2016 spolupořádáme mezinárodní vědeckou konferenci na téma "Aktuální trendy sociální práce (Česko-slovenské perspektivy rozvoje)", která proběhne v aule naší školy.  Více informací
08.02.2016 15:05
Vážení a milí účastníci znalostní soutěže, ve čtvrtek 25. února se uskuteční v aule SVŠES slosování úspěšných odpovědí znalostní soutěže, která proběhla na veletrhu Gaudeamus. Ti z Vás, kteří v soutěži uspěli, postupují do slosování o ceny. Těšíme se na odpoledne strávené s Vámi.
04.02.2016 15:03
Vážení studenti, využijte možnost část svého studia absolvovat na zahraniční VŠ či získat odbornou praxi v zemích EU. Z programu Erasmus+ získáte finanční podporu na Váš pobyt. Stačí mít odvahu, vybrat si cílovou zemi a vyjet.
24.11.2015 12:31
Vážení studenti, připravili jsem pro Vás předstátnicové kurzy z okruků Podniková ekonomika a Ekonomie. Podniková ekonomika: čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:15 do 13:30 čtvrtek 10. prosince 2015 do 15:30 do 17:00 Ekonomika: čtvrtek 3. prosince 2015 od 13:45 do 17:00 čtvrtek 10. prosince 2015 do 12:00...
02.11.2015 09:33
K další přednášce z přednáškového cyklu přijala naše pozvání paní JUDr. Věra Honusková, Ph.D. z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přednáška proběhne v pondělí 9. 11. 2015 od 13:45 v aule SVŠES.
23.10.2015 11:30
Naše pozvání přijal pan Ing. Aleš Michl – portfoliový stratég Raiffeisenbank a ekonomický poradce ministra financí Andreje Babiše. Jeho přednáška s tématem FInance a investice v ČR se bude konat v aule školy v pondělí 2. 11. 2015 od 13:45 hodin
17.10.2015 11:37
Ve čtvrtek 29. 10. 2015 se od 12:00 hodin uskuteční v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií slavnostní imatrikulace nových studentů naší školy. 
16.10.2015 14:26
Ve čtvrtek 22. října proběhne druhá z cyklu letošník přednášek odborníků z praxe. Od 13:45 vystoupí náš absolvent Ing. Antonín Hájek, nyní ředitel Odboru interního auditu a kontroly Českých drah.
08.10.2015 10:20
Ve čtvrtek 15. 10. od 13:45 vystoupí na naší škole docentka RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. z Fakulty sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy (Slovensko) s přednáškou na téma Fenomén multikulturalismu z pohledu současné doby. Těšíme se na Vaši účast
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Těšíme se do práce?

01.07.2017 18:22

Víte, že se do práce většinou těšíme? Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Naopak nejméně se do práce těší ti, kteří zaujímají ke své  pracovní pozici ambivalentní postoj.

Přečtěte si první výsledky našeho průzkumu pracovní spokojenosti.

Průběžná zpráva z výzkumu

V lednu 2017 jsme zahájili průzkum pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Děkujeme všem, kteří vyplnili na stránkách naší školy dotazník a přispěli tím k získání cenných informací. Dotazník je stále přístupný na našich stránkách https://elearning.svses.cz/, pokud máte chuť a ještě jste ho nevyplnili, stále máte tu možnost, za což vřele děkujeme.

Co nám ukazují průběžné výsledky?

Předpokládali jsme, že ti, jejichž příjmy jsou vyšší než průměrná mzda v ČR (za 1. čtvrtletí roku 2017 činila 27 889 Kč), jsou spokojeni nebo spíše spokojeni se svou pracovní pozicí i s náplní práce. Předpokládali jsme také, že případná nespokojenost bude pramenit spíše ze sociální oblasti, tedy ze vztahů mezi lidmi na pracovišti, a s tím související případnou pracovní demotivací. Podívejte se na průběžné výsledky a posuďte sami.

Dotazník do dnešního dne vyplnilo 192 respondentů, z toho 17 je ve věku do 25 let a studuje vysokou školu v prezenční formě studia, nejsou zaměstnaní na plný úvazek. Níže publikované výsledky se týkají plně zaměstnaných, tedy 175 respondentů. Z nich je 56 mužů a 119 žen, 141 respondentů má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odbornou školu, 31 maturitu a 2 respondenti vzdělání neuvedli.

Ve skupině plně zaměstnaných je s pracovní pozicí zcela spokojeno 43 % respondentů, spíše spokojeno
41 %, ani spokojeno ani nespokojeno 11 %, spíše nespokojeno 5 % a zcela nespokojeno 0 %, viz následující graf č. 1.

V dalším textu provádíme rozbor spokojených se svou pracovní pozicí podle výše uvedeného barevného rozdělení v grafu. V následujícím rozboru bude každý sloupec z grafu č. 1 brán jako 100 % a označen stejnou barvou v následujících tabulkách.

Z tabulky vyplývá, že většina respondentů je s náplní práce spokojena. Ti, kteří jsou zcela spokojeni s pracovní pozicí, jsou z téměř 70 % zcela spokojeni i se svou náplní práce. Ti, kteří jsou s pracovní pozicí spíše spokojeni, jsou s náplní práce rovněž spíše spokojeni. Tento trend potvrzují i další skupiny respondentů - skupina s nevyhraněným postojem k pracovní pozici má obdobný postoj i k náplni práce, a ti, kteří jsou s pozicí spíše nespokojeni, mají stejný názor i na náplň své práce. 

Většina respondentů je zcela nebo spíše spokojena s lidmi, s nimiž pracují. Ukazuje se, že i ti, kteří k pracovní pozici zaujímají neutrální či negativní postoj, jsou se svými kolegy spokojeni. A to je možná důvod, proč na svém pracovišti zůstávají. Kdyby tito lidé byli nespokojeni i se spolupracovníky, lze očekávat jejich odchod ze zaměstnání.

Je potěšující, že pouze malá část  respondentů se do práce netěší. Nejméně se do práce těší skupina, která zaujala ambivalentní postoj k pracovní pozici, kterou zastává. Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Poněkud překvapující je hodnocení osob nespokojených s pracovní pozicí, z nichž ani jeden neuvedl, že se do práce netěší. Vysvětlení je možné hledat v předchozí tabulce, kdy tato skupina zaujímá pouze kladný či neutrální vztah k spolupracovníkům. Lze tedy předpokládat, že se těší na setkání s kolegy.

Finanční motivace ke změně zaměstnání

Pro headhuntery (lovce mozků), kteří hledají šikovné a schopné zaměstnance pro konkurenční firmy, není k jejich přetažení finanční motivace sama o sobě dostatečně silným nástrojem. Předpokládali jsme, že čím vyšší je současný příjem oslovených (lovených), tím vyšší by musela být finanční nabídka, aby byli ochotni přemýšlet o změně zaměstnavatele.

V následujícím rozboru pracujeme s respondenty v rozdělení podle výše čistého příjmu a zjišťujeme, jak vysoká by musela být finanční nabídka konkurence, aby byli ochotni zaměstnání změnit. Stejně jako v předchozí části, nejsou do výsledku zahrnuti respondenti, kteří studují v prezenční formě studia.

Příjmová skupina  
do 20 000,- Kč měsíčně k získání osob z této skupiny by bylo třeba nabídnout zvýšení jejich současného příjmu o 53,7 %, přičemž respondenti nejčastěji požadovali navýšení příjmu o 57 %
do 25 000,- Kč měsíčně tato příjmová skupina  by zvažovala změnu zaměstnání při navýšení příjmu o 55,7 %, přičemž nejčastěji bylo požadováno 44 %
do 30 000,- Kč měsíčně tato skupina se jeví jako nejskromnější a nejsnáze ulovitelná, neboť jejich představa atraktivní nabídky je zvýšení platu o 33,7 %, nejčastěji požadovali 36% růst; jedná se převážně o zaměstnance na středních manažerských pozicích, kteří zřejmě reálně změnu zaměstnání zvažují
do 50 000,- Kč měsíčně v této skupině se objevují lidé s nulovým požadavkem na navýšení příjmu, ale také lidé s 375% požadavkem - tyto dva extrémy ukazují, že zde stojí lidé, kteří jsou rozhodnuti okamžitě odejít, ale také lidé, kteří odchod vůbec nezvažují; průměrný požadavek na navýšení příjmu po vyloučení extrémně vysokých hodnot činí 40 %, nejčastěji by stačilo navýšení o pouhých 25 %
do 70 000,- Kč měsíčně v této skupině by se „lovení“ spokojili s průměrným navýšením příjmu o 40,3 %, nejčastěji je požadováno navýšení o třetinu současného příjmu
do 100 000,- Kč měsíčně tato skupina respondentů žádá navýšení v rozmezí 18 % až 118 %, průměrný požadavek je 65,4 %, medián činí 58 %
nad 100 000,- Kč měsíčně

u této skupiny se ukazuje, že je natolik spokojena se svou prací, pozicí i příjmem, že by s největší pravděpodobností vůbec nic neměnila,
průměrným požadavkem u této skupiny je nárůst současného příjmu o 108,3 %; není příliš mnoho pracovních míst, kde by člověk mohl mít příjem vyšší než 100 000 Kč čistého měsíčně, nejedná se tedy o zcela běžné pracovní pozice a respondenti to velmi dobře vědí