Novinky

20.04.2018 13:05
V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč. V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak,...
16.04.2018 10:15
Kurzy pro studenty i veřejnost: čtvrtek 26. 4. 2018 od 16 hodin - Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce pondělí 30. 4. 2018 od 16 hodin - Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení
03.04.2018 15:24
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy. Těšíme se na Vaši účast.
08.03.2018 10:00
Milí přátelé z oblasti financí, vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018. Termíny najdete zde Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky...
27.02.2018 11:56
V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management. Těšíme se na Vaši účast.
22.02.2018 15:55
V březnu 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Přijďte zjistit, co můžete s Excelem dokázat. Více informací o termínech a obsahu
25.01.2018 10:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů v...
22.01.2018 11:58
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
02.01.2018 11:50
V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací
02.01.2018 11:45
Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce. Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením: Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Pro...
20.12.2017 09:43
Vánoční prázdniny budou probíhat od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018. Všem milým kolegům, studentům, přátelům a příznivcům školy přejeme příjmené prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018.
11.12.2017 13:31
Vážení studenti, budoucí absolventi bakalářského studia, od února 2018 pro Vás otevíráme navazující magisterské studium ve specializacích: • Strategický management • Management firemních financí Přihlášku můžete podat kdykoliv na studijní oddělení, ale nejpozději do 31. ledna 2018. Přijímací...
21.11.2017 14:41
V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku. Těšíme se na Vaši účast.  
16.11.2017 13:24
Vážení studenti, do konce října probíhalo hlasování s výběrem exkurze, kdy nejvyšší počet hlasů dostala automobilka Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Termín vybrané exkurze jsme pro vás naplánovali na úterý 28. 11. 2017. Více informací naleznete na intranetu školy.
02.11.2017 09:40
Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR. Těšíme se na Vaši účast
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Těšíme se do práce?

01.07.2017 18:22

Víte, že se do práce většinou těšíme? Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Naopak nejméně se do práce těší ti, kteří zaujímají ke své  pracovní pozici ambivalentní postoj.

Přečtěte si první výsledky našeho průzkumu pracovní spokojenosti.

Průběžná zpráva z výzkumu

V lednu 2017 jsme zahájili průzkum pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Děkujeme všem, kteří vyplnili na stránkách naší školy dotazník a přispěli tím k získání cenných informací. Dotazník je stále přístupný na našich stránkách https://elearning.svses.cz/, pokud máte chuť a ještě jste ho nevyplnili, stále máte tu možnost, za což vřele děkujeme.

Co nám ukazují průběžné výsledky?

Předpokládali jsme, že ti, jejichž příjmy jsou vyšší než průměrná mzda v ČR (za 1. čtvrtletí roku 2017 činila 27 889 Kč), jsou spokojeni nebo spíše spokojeni se svou pracovní pozicí i s náplní práce. Předpokládali jsme také, že případná nespokojenost bude pramenit spíše ze sociální oblasti, tedy ze vztahů mezi lidmi na pracovišti, a s tím související případnou pracovní demotivací. Podívejte se na průběžné výsledky a posuďte sami.

Dotazník do dnešního dne vyplnilo 192 respondentů, z toho 17 je ve věku do 25 let a studuje vysokou školu v prezenční formě studia, nejsou zaměstnaní na plný úvazek. Níže publikované výsledky se týkají plně zaměstnaných, tedy 175 respondentů. Z nich je 56 mužů a 119 žen, 141 respondentů má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odbornou školu, 31 maturitu a 2 respondenti vzdělání neuvedli.

Ve skupině plně zaměstnaných je s pracovní pozicí zcela spokojeno 43 % respondentů, spíše spokojeno
41 %, ani spokojeno ani nespokojeno 11 %, spíše nespokojeno 5 % a zcela nespokojeno 0 %, viz následující graf č. 1.

V dalším textu provádíme rozbor spokojených se svou pracovní pozicí podle výše uvedeného barevného rozdělení v grafu. V následujícím rozboru bude každý sloupec z grafu č. 1 brán jako 100 % a označen stejnou barvou v následujících tabulkách.

Z tabulky vyplývá, že většina respondentů je s náplní práce spokojena. Ti, kteří jsou zcela spokojeni s pracovní pozicí, jsou z téměř 70 % zcela spokojeni i se svou náplní práce. Ti, kteří jsou s pracovní pozicí spíše spokojeni, jsou s náplní práce rovněž spíše spokojeni. Tento trend potvrzují i další skupiny respondentů - skupina s nevyhraněným postojem k pracovní pozici má obdobný postoj i k náplni práce, a ti, kteří jsou s pozicí spíše nespokojeni, mají stejný názor i na náplň své práce. 

Většina respondentů je zcela nebo spíše spokojena s lidmi, s nimiž pracují. Ukazuje se, že i ti, kteří k pracovní pozici zaujímají neutrální či negativní postoj, jsou se svými kolegy spokojeni. A to je možná důvod, proč na svém pracovišti zůstávají. Kdyby tito lidé byli nespokojeni i se spolupracovníky, lze očekávat jejich odchod ze zaměstnání.

Je potěšující, že pouze malá část  respondentů se do práce netěší. Nejméně se do práce těší skupina, která zaujala ambivalentní postoj k pracovní pozici, kterou zastává. Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Poněkud překvapující je hodnocení osob nespokojených s pracovní pozicí, z nichž ani jeden neuvedl, že se do práce netěší. Vysvětlení je možné hledat v předchozí tabulce, kdy tato skupina zaujímá pouze kladný či neutrální vztah k spolupracovníkům. Lze tedy předpokládat, že se těší na setkání s kolegy.

Finanční motivace ke změně zaměstnání

Pro headhuntery (lovce mozků), kteří hledají šikovné a schopné zaměstnance pro konkurenční firmy, není k jejich přetažení finanční motivace sama o sobě dostatečně silným nástrojem. Předpokládali jsme, že čím vyšší je současný příjem oslovených (lovených), tím vyšší by musela být finanční nabídka, aby byli ochotni přemýšlet o změně zaměstnavatele.

V následujícím rozboru pracujeme s respondenty v rozdělení podle výše čistého příjmu a zjišťujeme, jak vysoká by musela být finanční nabídka konkurence, aby byli ochotni zaměstnání změnit. Stejně jako v předchozí části, nejsou do výsledku zahrnuti respondenti, kteří studují v prezenční formě studia.

Příjmová skupina  
do 20 000,- Kč měsíčně k získání osob z této skupiny by bylo třeba nabídnout zvýšení jejich současného příjmu o 53,7 %, přičemž respondenti nejčastěji požadovali navýšení příjmu o 57 %
do 25 000,- Kč měsíčně tato příjmová skupina  by zvažovala změnu zaměstnání při navýšení příjmu o 55,7 %, přičemž nejčastěji bylo požadováno 44 %
do 30 000,- Kč měsíčně tato skupina se jeví jako nejskromnější a nejsnáze ulovitelná, neboť jejich představa atraktivní nabídky je zvýšení platu o 33,7 %, nejčastěji požadovali 36% růst; jedná se převážně o zaměstnance na středních manažerských pozicích, kteří zřejmě reálně změnu zaměstnání zvažují
do 50 000,- Kč měsíčně v této skupině se objevují lidé s nulovým požadavkem na navýšení příjmu, ale také lidé s 375% požadavkem - tyto dva extrémy ukazují, že zde stojí lidé, kteří jsou rozhodnuti okamžitě odejít, ale také lidé, kteří odchod vůbec nezvažují; průměrný požadavek na navýšení příjmu po vyloučení extrémně vysokých hodnot činí 40 %, nejčastěji by stačilo navýšení o pouhých 25 %
do 70 000,- Kč měsíčně v této skupině by se „lovení“ spokojili s průměrným navýšením příjmu o 40,3 %, nejčastěji je požadováno navýšení o třetinu současného příjmu
do 100 000,- Kč měsíčně tato skupina respondentů žádá navýšení v rozmezí 18 % až 118 %, průměrný požadavek je 65,4 %, medián činí 58 %
nad 100 000,- Kč měsíčně

u této skupiny se ukazuje, že je natolik spokojena se svou prací, pozicí i příjmem, že by s největší pravděpodobností vůbec nic neměnila,
průměrným požadavkem u této skupiny je nárůst současného příjmu o 108,3 %; není příliš mnoho pracovních míst, kde by člověk mohl mít příjem vyšší než 100 000 Kč čistého měsíčně, nejedná se tedy o zcela běžné pracovní pozice a respondenti to velmi dobře vědí