Jak se přihlásit ke studiu v bakalářském programu?

Máte ukončené úplné střední (úplné střední odborné) vzdělání ukončené maturitní zkouškou? Pak je vše v pořádku a rádi vás u nás přivítáme.

Vyberte si obor, který chcete studovat

V akademickém roce 2017/18 otevíráme tyto bakalářské obory

v programu Ekonomika a management:

Zvolte formu studia

Můžete si vybrat prezenční či kombinovanou formu studia.

Vyplňte přihlášku

Přihláška se podává na tiskopise SEVT 49 145 0 (Přihláška ke studiu na vysoké škole). Můžete si ji stáhnout v elektronické podobě , vyzvednout osobně na studijním oddělení SVŠES nebo použijte standardní tiskopis SEVT Přihláška na vysokou školu.

Věnujte pozornost jejímu vyplnění. Informace o průběhu studia musí být ověřeny nebo musíte předložit originály vysvědčení k ověření při odevzdání přihlášky na studijním oddělení. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme. 

Poplatek za podání přihlášky činí 500 Kč. Uhraďte ho před nebo při podání přihlášky bezhotovostně či složenkou na účet školy. Jako variabilní symbol použijte své datum narození. Doklad o uhrazení poplatku přilepte na vyznačené místo v přihlášce. Hotově můžete poplatek zaplatit při osobním podání přihlášky.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy nebo ji přineste osobně na studijní oddělení školy. Pokud jste přihlášku vyplnili elektronicky, můžete ji odeslat e-mailem na adresu studijni@svses.cz (později ji na studijním oddělení budete muset podepsat).

Do kdy se přihlásit

Informace o termínech naleznete na stránce s důležitými termíny.

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Bliž ší informace pro uchazeče ze Slovenska

Co bude dál?

informace o přijímacím řízení